ISO, HACCP, TriPhase, Stabilitymax

Cultech Kwaliteit

www.proven-probiotica.nl > Cultech Kwaliteit

Kwaliteit en betrouwbaarheid

ProVen probiotica is onderdeel van Cultech Ltd. Een bio-science bedrijf in Zuid-Wales (bij Cardiff) en produceert probiotica voor veel internationale bedrijven.

Het bedrijf Cultech is internationaal ook erkend als expert in probiotische bacteriën. Zij zijn BRC-goedgekeurd, hebben een ISO9000-certificaat en zijn MHRA-geaccrediteerd. Het bedrijf is cGMP goedgekeurd door de FDA in de Verenigde Staten.

Wat betekenen die afkortingen?

BRC is de “Global Standard for Food Safety”, veelal kortweg BRC Food genoemd. Het is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die in 1998 werd ontwikkeld door het British Retail Consortium (BRC), de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren. BRC-certificering vereist dat er een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat de omgeving, de produkten, processen en personeel in dit systeem opgenomen zijn (Goede Hygiëne Praktijk vereisten).

ISO9000 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitssystemen. In de norm staat aan welke eisen een kwaliteitssysteem minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ISO–9001 certificaat. Een organisatie moet aantonen dat er duidelijke afspraken (procesbeschrijvingen) zijn over de wijze waarop de organisatie werkt en dat aangetoond wordt dat men daadwerkelijk ook zo werkt.

MHRA  staat voor “Medicines and Healthcare products Regulatory Agency” het is een uitvoerende instantie van het Engelse ministerie van volksgezondheid. Het is verantwoordelijk voor de veiligheid van geneesmiddelen en supplementen. Het lijkt op de Nederlandse NVWA, de Nederlandse voedings en waren autoriteit.

cGMP staat voor Current Good Manufacturing Practices. Opgesteld door de FDA zijn dit formele regels voor het ontwikkelen, controleren, volgen, onderhouden van produktie-processen en faciliteiten. De kleine c van current is toegevoegd om aan te gevn dat het om de laatste inzichten gaat, niet wat 10 jaar geleden goed ewrde gevonden. cGMP is de standard voor pharmaceutische producenten.

FDA is de Amerikaanse Food and Drug Authority,  het agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen en medische produkten in brede zin controleert.

Onderzoek en produktie

Het onderzoeksteam van Cultech is continu bezig onderzoek te verrichten naar bacteriën (probiotica). De wetenschap over bacteriën, spijsvertering, weerstand, antibiotica en gezondheid is in beweging. Bijna dagelijks worden nieuwe onderzoeken gepubliceerd en ontstaan nieuwe inzichten en feiten. Cultech loopt hierin voorop.

lab4 probiotica geproduceerd door Cultech
triphase stabilitymax

Stabiliteit en houdbaarheid

De bacteriën voor Pro-Ven Probiotica worden gemaakt door Cultech in Wales. Dit produktieproces maakt o.a.  gebruik van 2 gepatenteerde technieken.

TriPhase is ontwikkeld door de wetenschappers van Cultech en is een unieke 3-fase micro-encapsulatie en conditionerigns technologie die de stabiliteit van de bacteriën verbetert gedurende het hele produktie -proces.

StabilityMAX combineert de TriPhase-behandelde bacteriën  met een geoptimaliseerde gas-dichte verpakking en overdosering aan bacteriën.

2 Bijzondere methoden die er voor zorgen dat gedurende de houdbaarheidstermijn van de Pro-Ven probiotica de bacteriën actief (levend) blijven en dat de sterkte gegarandeerd kan worden. Dus als er op het etiket staat 25 miljard actieve bacteriën, dan is dat ook zo.

De Pro-Ven Probiotica zijn 18 maanden stabiel en houdbaar tussen de 25 en 30 graden celsius.

houdbaarheid en stabiliteit probiotica
houdbaarheid en stabiliteit probiotica

Alle produkten van ProVen zijn gemaakt met de Cultech LAB4-bacterie-stammen.