Condities

Spijsverteringssysteem - verschillende condities

Heeft u vragen over spijsvertering en voeding? Neem contact met ons op. Mist u indicaties of heeft u opmerkingen? U bent welkom.

Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking. 31% van de bevolking heeft meer dan 1 chronische aandoening. Een chronische aandoening is een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Niet alle mensen met een chronische aandoening gaan ieder jaar naar de huisarts. De meerderheid voelt zich gezond en niet beperkt. bron

Chronische ziekten Nederland, aantal per 1000 inwoners

grafiek chronische ziekten nederland

Chronische ziekten zoals type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en depressie veroorzaken de meerderheid van de ziektelast in Nederland en andere Westerse landen. De helft van de ziektelast door deze chronische aandoeningen is toe te wijzen aan een ongezonde leefstijl zoals roken, fysieke inactiviteit en een ongezond eetpatroon. bron. Leefstijl gerelateerde chonische ziekten los je bij voorkeur op door de leeftsijl aan te passen.

(Chronische) aandoeningen spijsverteringssysteem

spijsvertering condities en indicaties

Ongezonde leefstijl veroorzaakt veel ziekte, sterfte en zorguitgaven

in onderstaand infographic van vtv2018 een beeld van de ziektelast, sterften en kosten. Roken, ongezonde voeding, hoge bloeddruk en een hoge bloedsuikerspiegel hebben een groot effect. De maatregelen om te stoppen met roken, om gezonder te eten, af te vallen en meer te bewegen gaan grote effecten realiseren. bron

infographic ziektelast, sterften en kosten