Lactobacillus gasseri

Lactobacillus gasseri

Lactobacillus gasseri is een bacteriesoort behorende tot het geslacht Lactobacillus en valt onder de melkzuurbacteriën. Het is een grampositieve facultatief anaerobe staafvormige bacterie. Enkele jaren geleden (2012) werd aangetoond dat sommige L. Gasseri een rol kunnen spelen in gewichtsvermindering. Pro Ven gebruikt haar versie van de Lactobacil Gasseri vooral in de "vrouwen probiotica". Pro Ven heeft een sterk type gasseri gevonden vanuit vagina. Vervolgens is deze bacterie getest, geëvalueerd en zijn de eigenschappen in beeld gebracht.